Beställning/Order
Du måste vara 18 år för att beställa smycken hos oss.
You must be 18 years old to order jewelry from us.

Priser/Prices
Alla priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms 25%. 
All rates are in Swedish Krona (SEK) including VAT 25%.

Leveranser/Shipment
Våra leveranser skickas med 1:a klass brev direkt till din brevlåda via Posten. Din beställning skickas från oss ca 2-4 dagar från beställningsdagen. Behöver du din beställning snabbare, maila oss och hör efter hur lång leveranstid det är just nu.
Our shipments are sent by first class mail directly to your mailbox via the Post. Your order is sent from us about 2-4 days from order date. Need your order faster , please email us and hear how long delivery it is right now .

Fraktkostnader/Shipping costs
DBJO har fraktfritt på alla beställningar inom Sverige och utanför Sverige kostar det 50 SEK. 
DBJO has free shipping on all orders within Sweden and outside Sweden it costs 50 SEK .

Reklamation/Complains
Vid felaktig leverans eller om smycket är skadat eller defekt så kontakta oss på jeanette@dbjo.se så snart som möjligt så att vi kan rätta till felet. Skicka inte tillbaka något utan att ha kontaktat oss först. 
In case of incorrect delivery or if the jewelry is damaged or defective , please contact us at jeanette@dbjo.se as soon as possible. Do not return anything without contacting us first .

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför DBJOs kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att DBJO befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.
Events such as war , natural disasters, strikes , government decisions , failed deliveries from subcontractors, costly event and similar events outside DBJOs control , which is not reasonably foreseeable, shall by force majeure, which means that DBJO released from his obligations to fulfill agreements.

Säkerhet/Security
Vi kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter. Det gäller även mailadresser ni lämnar till oss. Vi använder oss endast av säkra betalningssätt.
We will under no circumstances give out any personal information. This also applies to e-mail addresses you provide to us. We use only secure methods of payment.

Reservationer/Reservation
Vi reserverar oss för slutförsäljning, tryckfel, prisförändringar och andra eventuella felaktigheter på webbsidan. Färgerna på bilderna kan skilja sig något från originalet. Små skillnader i smyckets utformning kan också förekomma då varje smycke görs för hand.
Subject to final sale , misprint, price changes and other possible errors on the website. The colors in the photos may differ slightly from the original. Small differences in jewelery design can also occur when each piece is made by hand .

Personuppgiftslagen (PUL)
DBJO följer Personuppgiftslagen (PUL). Genom att beställa varor från oss så samtycker du som kund att vi får elektroniskt hantera dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas enbart i syfte att upprätthålla kundrelationen.